Administratie voor de opname

Wat moet er administratief geregeld worden voor de opname?

Er zijn een aantal praktisch zaken die nuttig kunnen zijn om vooraf al in orde te brengen.

Kamerkeuze  

Op de materniteit zijn er verschillende soorten kamers. Uw kamerkeuze heeft invloed op uw ziekenhuisfactuur. Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan betaalt u bovenop de kameropleg en het gewone honorarium van de artsen, een bijkomend ereloon. Deze zogenaamde ereloonsupplementen worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. Op een tweepersoonskamer betaalt u het gewone honorarium, maar geen ereloonsupplementen. Bespreek op voorhand met uw arts welke kosten u kan verwachten en neem zeker ook contact op met uw hospitalisatieverzekering om te informeren wat ze al dan niet terugbetalen.

Het prijsverschil tussen de verschillende kamers ligt in een groter kamercomfort. De kwaliteit van de zorg blijft dezelfde!

Via het vooropnameformulier dat u van uw gynaecoloog of vroedvrouw krijgt, kan u uw keuze reeds doorgeven. Deze registratie werkt vlotter als u binnenkomt op verloskamer, maar is geen “reservatie”! De meeste bevallingen zijn niet gepland en daarom is het onmogelijk om vooraf een kamer vrij te houden. We proberen u steeds uw kamerkeuze te geven. Lukt dat niet, dan krijgt u een kamer die het dichtst aanleunt bij uw keuze. U betaalt voor de kamer die u gekregen heeft.

Er zijn twee soorten eenpersoonskamers:

 • luxe eenpersoonskamer: kamersupplement € 115,00 / dag (inclusief overnachting partner)
  • kamer met babybox, badkamer met douche, kitchenette met gootsteen, koelkastje en microgolf;
  • uitklapbed voor de partner.

 • éénpersoonskamer: kamersupplement € 65,00 / dag
  • kamer met babymeubel in de kamer, badkamer met douche, kitchenette met gootsteen, koelkastje en microgolf;
  • uitklapbed voor de partner.

 • tweepersoonskamer: kamersupplement € 0,00 / dag
  • gezamenlijke babybox, gezamenlijke badkamer met douche en toilet, apart koelkastje en gezamenlijke microgolf;
  • partner kan NIET blijven slapen.

Erkenning

Bij de geboorte volstaat de vermelding van de naam van de moeder in de
geboorteakte om de afstamming langs moederszijde te bewijzen. Bent u gehuwd dan staat de afstamming van de vader vast. Bent u niet gehuwd en wenst u dat de afstamming ten opzichte van de vader komt vast te staan, dan moet hij uw kindje erkennen. Dat kan vanaf het moment dat de zwangerschap door een arts is vastgesteld en gebeurt best vóór de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind geboren zal worden.

De moeder van het kindje moet toestemming geven. Dat wil dus zeggen dat zowel moeder als vader aanwezig moeten zijn op het moment van de erkenning.

Geboortepremie

Per kind krijg u een éénmalige geboortepremie, ook wel kraamgeld genoemd.
Deze premie wordt uitgekeerd omdat uw baby immers een hele uitzet nodig heeft.

De aanvraag kan u indienen vanaf zes maanden zwangerschap en belangrijk hierbij is dat u uw behandelende arts een zwangerschapsverklaring laat invullen. De premie wordt uitgekeerd vanaf twee maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Vanaf een tweede geboorte, volstaat het om een geneeskundig attest op te sturen naar uw kinderbijslagfonds met een duidelijke vermelding van uw dossiernummer.

Stuur uw aanvraagformulier naar het kinderbijslagfonds van de werkgever (of de laatste werkgever vóór de werkloosheid of de ziekte) van de aanvrager, of naar het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds van de aanvrager. Vermeld duidelijk het aansluitingsnummer van de (laatste) werkgever, uw dossiernummer of uw rijksregisternummer op het formulier.