Informatie voor u persoonlijk

Normaal verloop kraamperiode

U kunt zich tot ongeveer zes weken na de bevalling verwachten aan vaginaal
bloedverlies. Uiteraard zal dat gedurende de weken afnemen en van kleur veranderen.

Indien u toch het gevoel heeft dat u te veel bloed en/of klonters verliest, kunt u best contact opnemen met uw vroedvrouw en/of gynaecoloog of huisarts.

Wij raden u aan om te zorgen voor een goede hygiëne: de eerste weken regelmatig spoelen met water, zeep best vermijden. Neem douches en geen zitbaden, ga niet zwemmen en gebruik geen tampons, dat alles aangezien u meer vatbaar bent voor infecties.

Seksuele betrekkingen zijn af te raden zolang u bloedverlies hebt.
Kind en Gezin zal u contacteren binnen de 2 weken en alvast een datum voor een kennismakingsgesprek vastleggen. Ook de gehoortest en afspraken voor de vaccinaties worden, in samenspraak met u, vastgelegd.

Wondverzorging

Als u een knipje (episiotomie) of een scheurtje hebt, past u gewone algemene hygiëne toe.
Deze wonde geneest wanneer de hechtingsdraad vanzelf verteerd is, na zeven à tien dagen.
Wanneer u beviel met een keizersnede, gaat u waarschijnlijk naar huis met de hechtingen of nietjes nog in de wonde. Spreek met uw arts af door wie en wanneer de nazorg zal gebeuren.

Voorschriften

Zorg ervoor dat uw arts de nodige formulieren heeft klaargemaakt en ondertekend:

  • een vertrouwelijk formulier voor de mutualiteit;
  • een formulier voor de hospitalisatieverzekering;
  • een attest voor uw werkgever;
  • een voorschrift voor de postnatale oefensessies.

Waarschijnlijk hebt u nog medicatievoorschriften nodig van uw arts. Zorg ervoor dat de dokter u een voorschrift meegeeft voor een ijzerpreparaat (indien nodig), eventuele pijnstillers, onstekingsremmers of anticonceptie. Bespreek met de gynaecoloog ook de dosering en de duurtijd van de medicatie.

Afspraken

U maakt best zo snel mogelijk een afspraak bij uw arts voor de nacontrole, dat rond zes weken na de bevalling.

Indien u een vroedvrouw aan huis wenst, kan u haar best ook al tijdens uw verblijf (of vooraf) contacteren voor het maken van een afspraak. Eén maand na de bevalling maakt u ook best een afspraak bij uw kinderarts of huisarts.

Anticonceptie

Spreek hierover met uw arts voordat u vertrekt.

Bij moeders die borstvoeding geven, kan de eisprong uitgesteld blijven. Dat is echter geen veilige methode voor anticonceptie.

Postnatale oefeningen

Na vijf à zes weken (bij een keizersnede zes weken) kan u starten met oefeningen. U bent vrij om een kinesist te kiezen.

U kunt terecht op onze dienst fysische geneeskunde en revalidatie (telefoonnummer 03 443 38 30) voor gemeenschappelijke oefensessies.

De kinesiste die u eventueel op de kamer hebt gezien, geeft u de nodige informatie mee zodat u thuis van start kunt gaan met enkele lichte oefeningen.

Wanneer u na een tijdje nog steeds last ondervindt van een zwakke bekkenbodem (urineverlies, zwaar gevoel), contacteer dan uw arts en maak een afspraak voor bekkenbodemtrainingen. Het volledige herstel van deze spieren is namelijk zeer belangrijk, ze ondersteunen de buikorganen.

Het huren van een afkolftoestel

Indien u thuis nog verder moet afkolven omdat uw kindje nog is afgevallen of verblijft op de neonatale dienst, dient u een afkolftoestel in huis te hebben op de dag van ontslag. Deze kan u op verschillende plaatsen huren zoals bij de mutualiteit of sommige apotheken.Het is belangrijk u goed te informeren over een afkolftoestel, want soms is het belangrijk welke mogelijkheden het afkolftoestel heeft, vooral om de melkproductie op gang te brengen.