Wat nu?

Wanneer?

Op de derde dag na de bevalling (bij een keizersnede op de vijfde dag), gaat u naar huis.

Wanneer er complicaties optreden kan deze opnameduur met goedkeuring van uw gynaecoloog verlengd worden.

De kinderarts en uw gynaecoloog komen op de dag van ontslag bij u langs.
Tijdens het weekend of op een feestdag zal de gynaecoloog van wacht of de assistent u komen bezoeken. Wij vragen u om nog te wachten op deze twee belangrijke visites in de kamer.

Administratie?

Belangrijk wanneer u het ziekenhuis verlaat, is dat u de badge en afstandsbediening die u kreeg bij opname,terug inlevert bij de vroedvrouwen.
Ook dient u de papieren voor de geboorteaangifte reeds opgehaald te hebben.

Verder dient u niets te doen bij ontslag. Geef enkel een seintje aan de vroedvrouwen bij uw vertrek. Wij zullen u op dat moment uitschrijven.

Financiën?

Onze opnamedienst zorgt ervoor dat uw gegevens goed worden ingevoerd in het geautomatiseerd systeem van het ziekenhuis. Zo ontvangt u na een tweetal maanden een correcte afrekening.

Zorg ervoor dat de formulieren van de eventuele hospitalisatieverzekering in orde zijn. Als u de geboortepapieren afhaalt op de opnamedienst, kan u ook de nodige regelingen treffen i.v.m. rechtstreekse facturatie aan de hospitalisatieverzekering. De geboortepremie wordt uitbetaald vanaf de zesde maand zwangerschap. Wanneer dit nog niet gebeurde, kunt u dit alsnog aanvragen via uw werkgever.

Sociale rechten?

Er zijn verschillende verlofmogelijkheden voor zwangere of jonge ouders.
Moederschapsverlof, verlenging van moederschapsverlof bij de hospitalisatie van het kindje na de geboorte, vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof, borstvoedingspauzes, ouderschapsverlof, tijdskrediet, enzovoort.

Voor informatie over deze vormen van werkonderbreking, kunt u terecht bij uw werkgever, bij Kind en Gezin of bij de mutualiteit. Wanneer u dit wenst, kunt u ook informatie verkrijgen via onze sociale dienst. Spreek gerust een vroedvrouw hierover aan als u dat wenst.

Hulp thuis?

Thuis kunnen er nog heel wat vragen opduiken. Daarom kunt u een beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw of  een vroedvrouw van het Wit-Gele Kruis.

Een vroedvrouw voor thuis staat niet alleen in voor medische zorgen bij de
moeder maar geeft ook advies, begeleiding en ondersteuning. Bovendien zorgt zij ook voor uw baby. Zij voert een hielprik uit, weegt uw kindje… Indien nodig kan zij u doorverwijzen naar uw huisarts, gynaecoloog en/ of kinderarts.

Gedurende het eerste levensjaar van uw baby heeft u recht op tien visites door een vroedvrouw aan huis. Zij kan u verder begeleiden gedurende deze periode en bijstaan in het geven van tips en advies. Deze tien huisbezoeken worden volledig terugbetaald door de mutualiteit (behalve de verplaatsingsonkosten) indien de vroedvrouw geconventioneerd is. Dat betekent dat zij zich houdt aan de tarieven, vooraf opgelegd door het RIZIV.
U regelt best zelf deze afspraken met de vroedvrouw. Sommige van onze eigen vroedvrouwen zijn ook deeltijds zelfstandig (en allen geconventioneerd) en kunnen dus gebeld worden voor postpartum zorg thuis.

U vindt hun namen, adressen en telefoonnummers op het losse formulier in de onthaalbrochure of op deze link.

Soms is er hulp nodig van een kraamverzorgster die een paar uurtjes per dag de zorg voor het gezin op zich neemt. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een keizersnede, als u moeder bent geworden van een meerling, meerdere kinderen in het gezin hebt, alleenstaand bent, poliklinisch bevalt, maar ook na een gewone bevalling. De kraamverzorgster voert huishoudelijke taken uit en geeft sociale ondersteuning.

Kraamhulp wordt door verschillende instanties aangeboden. De hulp is niet gratis maar wordt berekend op basis van uw inkomsten. U kunt dit best navragen bij de mutualiteit, Kind en Gezin, Familiehulp of een expertisecentrum voor kraamzorg.