Maternale Intensive Care (MIC)

Op de MIC (Maternal Intensive Care) worden zwangere patiënten geobserveerd met ernstige pathologie en zwangere of bevallen patiënten die doorverwezen werden uit andere ziekenhuizen. Het verloskwartier en MIC  zijn in de praktijk niet van elkaar gescheiden en vormen één afdeling.

Uw gynaecoloog zal u verwijzen naar de MIC afdeling. De MIC-arts en de MIC- vroedvrouwen zullen u uitleggen waarom een opname nodig is en waaruit de behandeling zal bestaan.

Uw gynaecoloog maakt deel uit van een team dat tracht het probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Dit MIC-team bestaat uit vroedvrouwen, kinderartsen-neonatologen gespecialiseerd in de zorg voor de allerkleinsten, anesthesisten, de artsen van het centrum voor menselijke erfelijkheid en andere specialisten van het ziekenhuis.

Wij beschikken over de modernste apparatuur om de toestand van moeder en kind permanent te evalueren. Daarenboven staan alle andere diensten van het ziekenhuis, met hun infrastructuur, dag en nacht ter beschikking.

U zal naast de behandelende gynaecoloog ook de dienstdoende gynaecoloog van de afdeling en de arts-assistent zien. Zo kunnen wij uw toestand optimaal opvolgen. De behandeling gebeurt evenwel altijd in samenspraak met de behandelende gynaecoloog.