Bezoek op verlosblok

In de arbeidsverloskamer mag u zich laten bijstaan door een persoon naar keuze (maximaal twee). In de meeste gevallen is dat uiteraard de partner.
Wij vragen om familieleden en vrienden pas te verwittigen wanneer u op de materniteit definitief een kamer toegewezen kreeg.

De verloskamer is een gesloten afdeling waar geen plaats is voor bezoekers en ook geen bezoekuren zijn. Omwille van ons beroepsgeheim en privacy van de patiënt geven we geen informatie door.