Hoe lang gaat dit duren?

De tijdsduur van een bevalling kan niet voorspeld worden. In deze rubriek worden de verschillende manieren van bevallen en hun verloop beschreven.

Verloop spontane bevalling

Bij volledige ontsluiting begint de uitdrijvingsfase.

De vroedvrouw en/of gynaecoloog zal u duidelijk uitleggen of u reeds mag beginnen persen.  Soms zit het hoofdje nog wat hoog in het bekken of moet het nog draaien.  Dan is de baby tijd geven om in te dalen de beste optie.

Het is belangrijk goed te luisteren naar de aanwijzingen van de vroedvrouw of gynaecoloog tijdens het persen. Zij zullen u ook vragen even te stoppen met persen alvorens de schouders te ontwikkelen.  Daarna terug persen voor de geboorte van de schouders en lichaam.

Verloop kunstverlossing

De gynaecoloog kan beslissen dat de geboorte sneller moet gebeuren.  Dit wanneer  de uitdrijvingsfase al zeer lang duurt of het nodig is voor de veiligheid van de baby.

Hiervoor wordt een zuignapje gebruikt dat op het hoofd van de baby wordt geplaatst. De baby wordt zo naar de bekkenuitgang begeleid. Ook dan moet u blijven persen want u moet nog steeds het grootste werk verrichten.

Na de geboorte

Na de geboorte wordt de baby op de huid van de mama gelegd. Uw baby wordt goed afgedroogd en wordt met warme doeken toegedekt. Er wordt een mutsje op het hoofd van de baby geplaatst. Dit allemaal om de warmte goed te bewaren. Het huid op huid contact proberen we zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.

Wanneer er geen pulsatie meer is in de navelstreng wordt deze afgeklemd.  Partners krijgen dan de kans deze door te knippen.

De nageboorte

Ongeveer een kwartier tot maximum een uur na de geboorte van jullie baby wordt de moederkoek of placenta geboren. Daarna trekt de baarmoederspier goed samen en zal het bloedverlies beperkt zijn.

Verloop bad bevalling

Een onderwaterbevalling kan alleen als alles heel vlot en perfect normaal verloopt. In bepaalde gevallen is een onderwaterbevalling niet mogelijk. Uw gynaecoloog zal dat op voorhand met u bespreken en u uitleggen waarom.

Wanneer u wordt opgenomen en uw eigen gynaecoloog niet beschikbaar is, ligt de beslissing altijd bij de superviserende gynaecoloog.

Inleiding van de arbeid

Het inleiden van de arbeid kan soms nodig zijn om medische redenen (hoge bloeddruk, overtijd…) Afhankelijk van de toestand van de baarmoederhals, de verloskundige voorgeschiedenis zoals keizersnede in het verleden etc., kunnen verschillende methodes van inleiden toegepast worden. Indien de baarmoederhals “onrijp” is dan zal er gekozen worden voor een pre-inductie waarbij de baarmoederhals voorbereid wordt op de eigenlijke inductie of inleiding.

Verloop pre-inductie

U meldt zich aan om 20 uur aan de verloskamer. Vervolgens wordt u opgenomen in een arbeidskamer en krijgt u een monitorcontrole. De assistent-gynaecoloog zal u daarna onderzoeken en in overleg met uw gynaecoloog de wijze van pre-inductie bepalen. Pre-inductie houdt in dat eerst de baarmoederhals wordt voorbereid op ontsluiting. Dat kan op twee manieren gebeuren:

  • Door middel van een tablet die vaginaal wordt geplaatst. Deze zal de baarmoederhals verweken en geeft soms lichte weeënactiviteit.
  • Door middel van een ballonsonde die vaginaal wordt geplaatst. Daarbij wordt vaak een gel in de sonde gespoten die de baarmoederhals ook verweekt.

Uw partner heeft de mogelijkheid om te blijven slapen. Gedurende de nacht kan het zijn dat de arbeid al begint. Vaak kunt u toch nog enkele uren slapen. Volgens de procedure zal de vroedvrouw rond 6.30 uur de vliezen breken en wordt er 's ochtends gestart met een infuus met weeënopwekkers. Dat hangt ook af van persoon tot persoon.

Verloop inductie

Een inductie of inleiding van de baring is het kunstmatig op gang brengen van de arbeid en de bevalling. Dat kan om verschillende redenen. In ons ziekenhuis wordt er onderscheid gemaakt tussen een “medische inductie” en een “niet-medische inductie of electieve inductie”.

Uw arts zal het moment van opname met u afspreken. Dat is afhankelijk van de rijpheid van uw baarmoederhals en of het uw eerste bevalling is of niet.

U trekt best gemakkelijke kledij aan voor de arbeid en bevalling, bijvoorbeeld een T-shirt of slaapkleed met korte mouwen.

Wanneer u wordt ingeleid, kunt u zich aanmelden aan de verloskamer om 7 uur. Vervolgens wordt u opgenomen in een arbeidsverloskamer. Wanneer u comfortabele kledij aangetrokken hebt, maakt de vroedvrouw een dossier op en legt de monitor aan. De werkwijze bij het inleiden is afhankelijk van de gynaecoloog. In de meeste gevallen zal de vroedvrouw een vaginaal onderzoek uitvoeren en evalueren of ze de vliezen kan breken. Er wordt ook een infuus gestart met een weeënopwekkend middel. De weeën zullen op gang komen en de ontsluiting zal vorderen. Zo kan men na verloop van tijd overgaan tot de bevalling.

Kinderarts

De aanwezigheid van de kinderarts is een beslissing van de gynaecoloog en vroedvrouw.  Uw baby wordt dan even nagekeken door de kinderarts om daarna het huid op huid contact verder te zetten.

Verloop sectio

Soms kan de baby niet geboren worden langs de natuurlijke, vaginale weg en beslist de gynaecoloog om een keizersnede uit te voeren.

Binnen onze dienst zijn we sterke voorstander van een gentle sectio of zachte sectio.

Bij de klassieke keizersnede wordt het kindje geboren achter een doek en gaat de baby meteen na de geboorte weg van de mama. Na zo’n kwartier keert de baby terug en is hij vaak al aangekleed.

Een zachte keizersnede laat de mama in kwestie toe om haar bevalling zo natuurlijk mogelijk te ervaren. "Bij de zachte keizersnede is er geen barrière. Vanaf het moment dat de incisie wordt gemaakt en het kind uit de baarmoeder komt, gaat het doek naar beneden. Dat is een heel mooi zicht voor de mama’s. Na de geboorte overhandigen we de baby eventjes aan de kinderarts die een snelle check uitvoert. Na enkele minuten ligt de baby al bij mama op de borst te skinnen (huid op huid contact, dit onder supervisie van een vroedvrouw). De ingreep wordt intussen afgerond."

Betere binding en borstvoeding 

Deze methode komt de binding tussen moeder en kind ten goede en de kans is reëel dat de borstvoeding vlot wordt opgestart.

Een sectio kan op voorhand gepland worden om bepaalde medische redenen. Soms blijkt een sectio noodzakelijk tijdens de arbeid om complicaties te voorkomen.

De voorbereiding op de keizersnede

In ons ziekenhuis is de operatiekamer op de afdeling. Een keizersnede wordt dus bijna altijd op onze afdeling in aanwezigheid van een anesthesist en een kinderarts uitgevoerd.

Bij de geplande keizersnede zal uw gynaecoloog u het uur van opname meedelen. We vragen u om twee uur voor het operatie-uur aanwezig te zijn op de afdeling.

U moet er voor zorgen dat u nuchter bent. Dat betekent dat u niet mag drinken, eten en roken vanaf acht uur voor de operatie. Kunstgebit, contactlenzen, juwelen, haarspelden moet u uitdoen. Liefst geen make-up of nagellak.

U krijgt een operatiehemd aan en uw schaamhaar wordt gedeeltelijk weggeschoren.  De vroedvrouw plaatst een infuus voor vocht- en medicatietoediening, alsook een blaassonde.

De verdoving

Bij voorkeur gebeurt een keizersnede onder locoregionale verdoving(ruggenprik). Het voordeel van een ruggenprik is dat u de geboorte van uw baby bewust meemaakt en hem/haar al onmiddellijk kan aanraken.  
Een algemene verdoving gebruiken we enkel in zeer dringende gevallen. Uw partner kan dan niet aanwezig zijn in de operatiezaal. De vroedvrouw zal hem/haar op de hoogte houden tijdens de ingreep. 

De keizersnede zelf

Wanneer de verdoving is geplaatst en u op de operatietafel bent geïnstalleerd, wordt uw buik volledig ontsmet en steriel afgedekt. Een scherm beneemt u het zicht op uw buik. Uw partner kan tijdens de operatie bij u blijven.

Na de geboorte van uw baby wordt uw buik weer zorgvuldig gesloten. Eerst wordt de baarmoeder gesloten, daarna de buikspieren en daarna de huid. Dat neemt de meeste tijd in beslag en duurt veel langer dan de geboorte van uw baby.

De gynaecoloog overhandigt de baby aan de vroedvrouw die hem/haar even aan u toont.  Daarna gaat de kinderarts de baby onderzoeken en worden de eerste zorgen toegediend. 

Ook in het geval van een keizersnede streven we er op de afdeling naar u eerste huidcontact met de baby zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Daarom wordt uw baby bij u gebracht en op de borst gelegd. Kan dat niet dan mag uw partner huidcontact geven aan jullie baby.

Na de keizersnede    

Onmiddellijk na de keizersnede wordt u minstens een uur meegenomen naar de ontwaakruimte op de afdeling onder supervisie van de vroedvrouw. Uw partner en baby blijven heel de tijd bij u. De vroedvrouw zal u ondersteunen met de borst- of flesvoeding.