Praktische informatie

Administratie

Wanneer uw kindje geboren is, moet u dat aangeven. Deze aangifte moet door de wettige ouders gebeuren binnen de vijftien kalenderdagen na de geboorte. De aangifte gebeurt uitsluitend op het stadsloket in het ziekenhuis en niet meer in het districtshuis van Wilrijk. De dag na de bevalling wordt u gebeld door het onthaal. Het aangifteformulier kan daar afgehaald worden en de verzekeringspapieren worden dan ook in orde gebracht . U wordt dan doorverwezen naar de opnamedienst, die de gegevens samen met u overlopen. Zowel het ID van de mama , als het ID van de partner zijn hiervoor nodig. Daar wordt een afspraak gemaakt met het stadsloket in het ziekenhuis, waar u de geboorteaangifte in orde kan brengen

Wanneer u gehuwd bent, kan één partner het kindje alleen aangeven. Een ongehuwde partner kan alleen de aangifte doen wanneer voorafgaand aan de geboorte een erkenningsakte werd opgesteld. Deze erkenning kan ook tegelijk met de aangifte van de geboorte gebeuren. Daarvoor moet u wel samen aanwezig zijn op het stadsloket in het ziekenhuis. Als de baby niet erkend wordt, moet de moeder de baby zelf aangeven en krijgt de baby haar familienaam.

De documenten die u moet meenemen bij de aangifte zijn: het aangifteformulier dat u krijgt in het ziekenhuis, de identiteitskaarten van zowel de moeder als de partner het trouwboekje als u gehuwd bent of het erkenningsbewijs (als u dit in uw bezit heeft).

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de geboorteakte op. U krijgt formulieren voor de aanvraag van de geboortepremie, de kinderbijslag, de aansluiting van uw kindje bij het ziekenfonds en het bewijs voor de verplichte inenting tegen polio. Al deze formulieren moet u bezorgen aan de juiste instanties.

Aan de inschrijvingskiosk worden ook de verzekeringspapieren in orde gebracht en zal gevraagd worden om het bewijs voor de opleg van uw kamer te ondertekenen. Indien u geen hospitalisatieverzekering heeft, zal gevraagd worden om een voorschot te betalen.

U krijgt een bericht van de opnamedienst als de formulieren voor de geboorteaangifte klaar zijn. Die kan u afhalen aan de inschrijvingskiosk in de hal van het ziekenhuis bij voorkeur tussen 11 en 15 uur. Neem daarvoor de
identiteitskaart van beide ouders mee.

Als de baby de familienaam van de moeder heeft, kan enkel zij de papieren afhalen.

U kan alle werkdagen de baby in het ziekenhuis aangeven. Daarvoor krijgt u een afspraak als u de formulieren gaat ophalen.

Gsm

Op de afdeling materniteit mag u uw gsm gebruiken. Wanneer u gebruik wenst te maken van het telefoontoestel op uw kamer, vraagt u een code aan bij  het onthaal van het ziekenhuis. Bij ontslag vernietigt u de code.

Internet

Om toegang te bekomen tot internet, kan u inloggen op GZA-public met als
gebruikersnaam en wachtwoord "welkom". Toegang tot internet is gratis.

Kind en Gezin

Op de afdeling komt een verpleegkundige langs van Kind en Gezin. Bij problemen of op vraag bezoekt ze u reeds op de kamer. Na uw ontslag uit de materniteit wordt u binnen de twee weken telefonisch gecontacteerd en wordt er een eerste bezoek afgesproken, alsook de gehoortest.

Doopsel

Het doopsel van uw baby gebeurt bij voorkeur in uw parochiekerk. In bijzondere omstandigheden kan dit in de kapel van het ziekenhuis. De afdeling zorgt dan voor een afspraak met onze pastorale dienst.

Parkeren

Er kan een 10-beurtenkaart voor de parking bekomen worden aan de balie van de inkomhal. Dit houdt in: Parkeren zonder tijdslimiet voor € 20,00. Deze kaart blijft ook nog geldig na het ontslag van de mama.

Bezoekerstoiletten

Bezoekerstoiletten bevinden zich in de gang aan de liften.