Stilte in het ziekenhuis

Respecteer de rust van uw medepatiënten en beperk lawaaihinder.

  • Sluit uw kamerdeur om geluidsoverlast voor uw buren te voorkomen.
  • Beperk het aantal bezoekers zodat dit geen overlast veroorzaakt voor eventuele kamergenoten.
  • Voer geen lange gesprekken in de gang.
  • Laat kinderen niet in de gangen en traphallen spelen. Op materniteit is er een lokaal waar bezoekers (met kinderen) terecht kunnen.
  • Demp het geluid van uw radio of televisie, zeker na 21 uur.
  • Voer geen lange gsm- of telefoongesprekken na 21 uur.

Als u hinder hebt van medepatiënten of bezoekers, meld dit dan aan een vroedvrouw.

Wij vragen respect voor onze zorgverleners.

In GZA Ziekenhuizen trachten we u de beste zorg te geven met respect voor de eigenheid van elke patiënt en haar familie. Ook omgekeerd vragen wij u als patiënt of bezoeker om het nodige begrip en respect voor onze zorgverleners.

“Respect is net als een glimlach: het kost niets en iedereen stelt het op prijs.”
(Vagner Fernandes Lobosco)